Reglement

Reglement Loopcircuit Meierijstad voor het seizoen 2017

Algemeen

 1. Het loopcircuit wordt uitgevoerd door een werkgroep onder coördinatie en toezicht van S.V. Fortuna ’67, Loopgroep Wijbosch en Stichting Loopsport Meierijstad.
 2. De wedstrijden vinden plaats over 10.000 meter (10 km) en hebben de naam: Loopcircuit Meierijstad.
 3. Elke vereniging of stichting organiseert haar eigen wedstrijd van 10 km zelfstandig. De organiserende vereniging of stichting moet zijn aangesloten bij de Atletiekunie.
 4. Het Loopcircuit Meierijstad is toegankelijk voor wedstrijdatleten en recreanten. Ten behoeve van het opmaken van het klassement worden alle deelnemers aan het Circuit ingedeeld in de categorieën: Mannen Senioren, Masters 45, 55 en 65, Vrouwen Senioren, Vrouwen 45, 55 en 65. Recreanten in de Mastersleeftijden mogen in een jongere categorie uitkomen of bij de Senioren. Junioren vanaf de leeftijd van 14 jaar mogen inschrijven bij de Senioren. Atleten die hun geboortedatum bij (na)inschrijven niet opgeven worden ingedeeld bij de Senioren.
 5. S.V. Fortuna ’67 en Loopgroep Wijbosch leveren in onderling overleg de wedstrijdleiding en de jury voor alle 5 wedstrijden.
 6. De enige juiste uitslag van de wedstrijd is die, die door de organisatie van die wedstrijd op www.uitslagen.nl wordt geplaatst. Protesten tegen de uitslag van de wedstrijd kunnen uitsluitend worden ingediend bij de scheidsrechter c.q. wedstrijdsecretariaat van de organiserende vereniging of stichting.
 7. Iedere loper/loopster neemt op eigen risico deel aan de in dit circuit opgenomen wedstrijden.

Loopcircuit

 1. Een daartoe door de werkgroep aangewezen persoon verwerkt de gegevens van de uitslag in een klassement.  In het Loopcircuit is er alleen een individueel klassement en geen verenigingsklassement.
 2. Het Loopcircuit bestaat uit 5 wedstrijden. Men dient aan 4 wedstrijden deel te nemen om in het eindklassement te worden opgenomen. Bij deelname aan alle 5 de wedstrijden wordt het slechtste resultaat weggestreept.
 3. Iedereen kan meedoen aan het Loopcircuit. Een lidmaatschap van een vereniging of loopgroep is niet nodig.
 4. Indien gebruik gemaakt wordt van elektronische tijdwaarneming, geldt de bruto tijd in de klassering. De brutotijd is de tijd die is verstreken tussen het startschot en het moment dat men over de finish komt (wedstrijdreglement Atletiekunie).

Puntentelling voor het individuele klassement

 1. In het Loopcircuit Meierijstad worden uitsluitend de volgende categorieën gebruikt: Mannen senioren, Mannen 45, Mannen 55, Mannen 65, Vrouwen senioren, Vrouwen 45, Vrouwen 55 en Vrouwen 65.
 2. De brutotijd is voor de uitslag en bij de puntentelling van belang. Alleen de officiële uitslag is bepalend. De beste 4 prestaties tellen mee voor de puntentelling.
 3. De winnaar van een categorie krijgt per wedstrijd 1 punt. Voor alle atleten, die na hem of haar finishen, wordt deze 1 punt vermeerderd met het aantal seconden, dat men na de winnaar finisht.
 4. Winnaar van het Loopcircuit Meierijstad is degene met het minste aantal punten in het eindklassement in zijn of haar categorie.
 5. Als 2 of meer deelnemers gelijk eindigen in het eindklassement, telt de uitslag van de onderlinge resultaten. Als ook dat gelijk is, kijken wij wie de meeste eerste plaatsen heeft behaald. Als dat geen uitsluitsel geeft, kijken wij wie de meeste 2e plaatsen heeft gehaald, enzovoorts.
 6. Indien de stand, na toepassing van de vorige regel, gelijk blijft, wordt het prijzengeld gedeeld.

Prijzen

 1. Staan er maar 1 of 2 deelnemers in het eindklassement dan is er 1 geldprijs (€ 50,00). Bij 3 of 4 deelnemers in het eindklassement zijn er 2 geldprijzen ( € 50,00 en € 35,00). Bij 5 of meer deelnemers in het eindklassement zijn er 3 geldprijzen (€ 50,00, € 35,00 en € 20,00).
 2. Het prijzengeld bedraagt per categorie € 50,00 voor de nummer 1, € 35,00 voor de nummer 2 en € 20,00 voor de nummer 3 in het eindklassement, rekening houdend met het vermelde onder 1. Ongeacht het aantal personen in het eindklassement krijgen de eerste 3 ook een levensmiddelenpakket.

Verandering van categorie of vereniging

 1. Als een verandering van de leeftijd een categoriewijziging veroorzaakt wordt de oorspronkelijke ingeschreven categorie aangehouden.
 2. De regels van de Atletiekunie geven aan dat junioren vanaf 14 jaar 10.000 m (10 km) mogen lopen. Dat houdt in dat zij bij de Senioren mogen inschrijven. Masters mogen in een jongere Masters categorie of bij de Senioren inschrijven. Dat mag dus ook voor dit circuit, maar daarbij geldt wel dat eenmaal deelgenomen in de jongere categorie men niet meer kan switchen naar de eigen categorie en ook andersom dwz; eenmaal gelopen in de jongere categorie dan kan men niet meer switchen naar de – eigen – oudere categorie.

Uitgesloten afstanden

 1. Bij een aantal wedstrijden bestaat de mogelijkheid om uit verschillende afstanden te kiezen. Voor het klassement van dit loopcircuit kan alleen worden deelgenomen aan de 10.000 m (10 km) door senioren en masters. Alle overige afstanden zijn uitgesloten voor het loopcircuit. Wordt er een wedstrijd en een recreantenloop over 10.000 m georganiseerd dan worden de deelnemers aan beide onderdelen in het klassement opgenomen.

Prijsuitreiking 

 1. De prijsuitreiking van het Loopcircuit is op de laatste wedstrijddag (Loop naar de Pomp) en is zo snel mogelijk na de prijsuitreiking van de Loop naar de Pomp.
 2. Van alle prijswinnaars in het eindklassement verwachten wij dat zij op de prijsuitreiking aanwezig zijn. Bij het afwezig zijn op de prijsuitreiking vervalt het recht op die prijs. Ook kunt u een prijs niet door iemand anders laten ophalen en wij sturen geen prijzen op.
 3. De prijswinnaar, die door omstandigheden niet bij de prijsuitreiking aanwezig kan zijn, moet dit voor 1 augustus via email peterhellings@planet.nl doorgeven aan het organisatiecomité van het Loopcircuit.

 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het organisatiecomité.
Heeft u een vraag, opmerking of klacht? Stuur een Email naar peterhellings@planet.nl

Het organisatiecomité Loopcircuit Meierijstad

Namens deze Peter Hellings, S.V. Fortuna ´67

9 februari 2017